HONDA FELSEFESİ

Honda’nın büyümesinde itici güç, Honda kurucularının liderliğidir. Şirkete kattıkları en değerli şey felsefedir. Honda Felsefesi sadece sözlerde kaldığı sürece anlamsızdır. Soichiro Honda’nın dediği gibi, “Felsefesiz eylem öldürücü bir silah, eylemsiz bir felsefe değersizdir”

Honda Felsefesinin İçeriği

Temel Değerlerimiz;

İnsana Saygı:

İnsanoğlu düşünme, sorgulama, yaratma ve hayal etme yeteneğine sahiptir. Honda bireysel farklılıklara saygı duyarak bu karakteristik özellikleri destekler. İnsana saygı felsefesi aşağıdaki üç noktayı içermektedir.

İnsiyatif

*Yaratıcı düşünce, kendiliğinden ve kendi yargılarıyla harekete geçme.
*Yapılan hareketlerin sonuçlarına dair sorumlulukları üzerine alma.

Eşitlik

*Kişisel farklılıkları tanıma ve saygı gösterme.
*Birbirine dürüstçe davranma.
*Eşit firsatlar sağlama.

Güven

*İlişkileri karşılıklı güven üzerine kurmak.
*Diğerlerine yardım etme ve kendimize yapılan yardımı kabul etmek.
*Sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz için samimi çabalar gösterme.

Üç Memnuniyet:

Her bireyin sahip olduğu değerlere olan inancımızdan, Honda’da biz inanıyoruz ki; şirketimizle direkt veya dolaylı olarak ürünlerimiz vasıtasıyla ilişkide olan ve şirketlermizde çalışan herkes ortak bir memnuniyeti paylaşmalıdır. Bu duygu “üç memnuniyet” olarak adlandırdığımız yaklaşımla ifade edilmektedir.

Satınalma Memnuniyeti

*Ürünün ve temel kavramının müşteri tarafından anlaşılabilirliğini sağlamak.
*Ürünün ve ürünü alma kararının müşteri tarafından kabulünü sağlamak.
*Ürün ile müşteri memnuniyetine ulaşmak.
*Müşteri beklentilerini aşan, ürün ve hizmetleri satın alma memnuniyetini tecrübe etmek.

Satınalma Memnuniyeti

*Müşterilerle insani ilişkileri arttırmak.
*Müşteri beklentilerini aşan ürün ve hizmetler sağlamak.
*Honda ürün ve hizmetlerini temsil etme gururunu tecrübe etme.

Yaratma Memnuniyeti

*Bayi ve müşterilerimizin beklentilerini aşan ürünleri tasarlamak, geliştirmek ve imal etmek.
*Yapılan işle gurur duymak.